Events 活動‎ > ‎

澳洲黃金海岸馬拉松2012

日期 : 201271          
地點 : 澳洲黃金海岸
 
參與人數13人,當中包括7個視障及6個聽障會員,共6對猛龍組合                                        
 
成績 :所有猛龍成員均能在指定時間內完成全馬賽事,當中7人是首次參與全馬賽事。42195關愛大行動主席林衛邦先生和他女兒首次完成人生第一次馬拉松。這是香港在海外馬拉松賽事中最多殘障運動員完成全馬的記錄。